(This is a MySQL5-installation file replacement customized for Sweden)

När du installerar osCommerce från grund kan du ersätta sql-filen i installationsappen med denna.

Version 2008-02-12 ger dig:
* Alla svenska län.
* Valutor: Svenska Kronor & Euro
* EU skattezon
* Momsklasser Allmän moms, bokmoms, och livsmedel

More...