PDA

View Full Version : [TiM's osC Modules] Posten AB - Postförskottmichael_s
05-12-2007, 07:16 AM
Payment modul:
Version 2007-05-12
Engelsk språkfil korrigerad.

Order Total module:
Version 2007-05-12
Uppdaterad med Postens ordinarie priser.
Bortglömd variabel fick namnet tillrätta.

More... (http://www.oscommerce.com/community/contributions,5044)