PDA

View Full Version : Discount Coupon Codes 3.34 for osc 2.3.1michael_s
10-25-2012, 12:52 AM
EN:

I have changed the appearance of buttons and added jquery datepicker to date fields.
Now the buttons look like other buttons in OSC 2.3.x

PL:

Zmieniłem wygląd przycisków i dodałem jquery datepicker do pól z datami.
Teraz przyciski wyglądają jak inne w wersji 2.3.x

More... (http://addons.oscommerce.com/info/7644)