PDA

View Full Version : idealm voor 2.3michael_s
10-13-2011, 11:56 PM
idealm module 1.2.6 geschikt gemaakt voor osCommerce 2.3.1.

idealm dutch payment module 1.2.6 made suitable for osCommerce 2.3.1.

Questions gijs[a]wask.org.

Update 14 okt 2011: readme veranderd

More... (http://addons.oscommerce.com/info/8167)