PDA

View Full Version : Payson agentintegrationmichael_s
07-09-2009, 12:00 AM
Changed images and text to follow the new rules from payson. Payson have new rules of usage since 2009.
I also added the Payson Guarantee module.

Payson har nya regler om bilder och texter. Detta har ändrats i modulen. Har även skapat en modul för Payson Garanti som ger kunderna möjlighet att använda denna. installationsanvisningarna har ändrats för detta.

More... (http://addons.oscommerce.com/info/4153)