PDA

View Full Version : [TiM's osC Modules] Ordertotalt (Multipack)michael_s
11-04-2007, 06:26 PM
Ett multipack av order total-moduler enligt nedan följande specifikation:

Öresavrundning (ot_oresavrundning)
Version 2007-06-17

Ordertotalt (ot_pretotal)
Version 2007-06-17

Fraktkostnad (ot_shipping)
Version 2007-09-28

Delsumma (ot_subtotal)
Version 2007-06-17

Momsspecifikation (ot_tax)
Version 2007-06-17

Att betala (ot_total)
Version 2007-06-17

By www.tim-international.net

More... (http://addons.oscommerce.com/info/5515)